Hvert år indsamler Københavns kommune 6.000-10.000 efterladte cykler!

http://www.aok.dk/byliv/hjaelp-koebenhavns-kommune-i-kampen-mod-efterladte-cykler