Vi overvejede meget om vi skulle lave en lygte der var genopladelig. Dog formindskes et sådanne batteris evne til at holde strøm (som vi kender det med telefoner). Og prisen for disse batterier og en USB port på lygten ville gøre dem en del dyrere at lave og dermed at sælge.

Tanken er, at en fremtidig version af DeLight godt kunne have være med genopladelig USB batteri.