Når DeLight beder om en position gives denne via din telefon – og kun den ene position angives. Det er en request webservice, som du selv kan aktivere og styre.